top of page

Политика за поверителност

Ние получаваме, събираме и съхраняваме всяка информация, която въвеждате на нашия уебсайт или ни предоставяте по друг начин. В допълнение, ние събираме адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на вашия компютър с интернет; информация за вписване; имейл адрес; парола; информация за устройството, история на покупките. Може да използваме софтуерни инструменти за измерване и събиране на информация за сесията, включително време за реакция на страницата, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействието със страницата и методи, използвани за прелистване извън страницата. Също така събираме лична информация (включително име, имейл, парола, контстки); данни за плащане (включително информация за кредитна карта), коментари, обратна връзка, отзиви за продукти, препоръки и личен профил.

Когато извършвате транзакция в нашия уебсайт, като част от процеса, ние събираме лична информация, която ни предоставяте, като вашето име, адрес и имейл адрес. Вашата лична информация ще бъде използвана само за конкретните причини, посочени по-долу.

Ние събираме нелична и лична информация за следните цели:
1. За предоставяне и управление на Услугите;
2. За да предоставим на нашите потребители текуща помощ за клиенти и техническа поддръжка;
3. За да можем да се свързваме с нашите Посетители и Потребители с общи или персонализирани известия и промоционални съобщения, свързани с услугата;
4. За създаване на обобщени статистически данни и друга обобщена и/или подразбираща се нелична информация, която ние или нашите бизнес партньори може да използваме за предоставяне и подобряване на нашите съответни услуги;
5. За спазване на всички приложими закони и разпоредби.

Този сайт използва хостинг  платформата Wix.com. Wix.com ни предоставя онлайн платформата, която ни позволява да ви продаваме нашите продукти и услуги. Вашите данни може да се съхраняват чрез хранилището за данни на Wix.com, базите данни и общите приложения на Wix.com. Те съхраняват вашите данни на защитени сървъри зад защитна стена.

Може да се свържем с вас, за да ви уведомим относно вашия акаунт, за да отстраним проблеми с вашия акаунт, да разрешим спор, да съберем такси или дължими суми, да анкетираме вашите мнения чрез анкети или въпросници, да изпратим актуализации за нашата компания или ако е необходимо по друг начин за да се свържем с вас, за да приложим нашето потребителско споразумение, приложимите национални закони и всяко споразумение, което може да имаме с вас. За тези цели може да се свържем с вас чрез имейл, телефон, текстови съобщения и поща.

Ние си запазваме правото да променяме тази политика за поверителност по всяко време, така че, моля, преглеждайте я често. Промените и поясненията влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта. Ако направим съществени промени в тази политика, ще ви уведомим тук, че е актуализирана, така че да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, ги използваме и/или разкриваме.

bottom of page