top of page

Ендодонтско лечение

8003967.png

д-р Благой Николов / 24.08.2023 

Кореновото лечение е една от най-честите процедури, които денталните лекари извършват. Тази процедура се налага при поставена диагноза пулпит или периодонтит, както и при някой травми на зъбите.

 

Какво е ендодонтско лечение?

Ендодонтското лечение, още наричано креново лечение, е дентална процедура, целяща лечение на най-вътрешната част на зъба, наречена пулпа. Пулпата включва нервите на зъба, кръвоносни съдове и съединителна тъкан. Когато пулпата се увреди или инфектира поради дълбок кариес, пукнатина на зъба, травма и т.н., може да е причина за силни болки, възпаление, дори за формиране на абсцес.

20230821_135352351_iOS.png
Infected-tooth.jpg

Ендодонтското лечение включва премахването на увредената и инфектирана пулпна тъкан от зъба и обилни промивки, целящи дезинфекция на кореновия канал, комбинирани с оформяне на канала до определена форма и коничност. След като бъде почистен, каналът се запълва с биосъвместими материали, които целят постигането на херметична заплънка, която да предпази от повторна инфекция.

 

След запълването на каналите, зъбите често се възстановяват с коронки, които имат за цел да предпазят останалите зъбни тъкани от счупване, на което те са по-податливи след ендодонтско лечение. Всички тези процедури имат за цел запазването на естествените зъби и избягване на тяхното изваждане.

 

Напредъка в науката и разработката на ефективни упойки са позволили кореновото лечение да бъде безболезнена процедура с доста висок процент на успеваемост. Това позволява запазването на естествените зъби, а с тях и естествената функция на съзъбието.

Какво представлява процедурата?

Ендодонтското лечение е технологично сложна процедура, която преминава през няколко етапа, а именно:

1. Диагноза: денталният лекар извършва щателен преглед, често се назначават рентгенови снимки, за да се определи степента на инфектиране и тежестта на възпалението, както и за да бъде направена цялостна оценка на преспективата за конкретния зъб.

 

2. Анестезия: локално обезболяване на зоната около зъба позволява лечението да протече без болка и с минимален дискомфорт за пациента.

3. Осигуряване на достъп: тъй като пулпата се намира във вътрешността на зъба, обградена от всички страни с твърди зъбни тъкани, се налага изработването на отвор, които да осигури достъп до пулпаната тъкан за нейното третиране.

 

4. Почистване и оформяне: след като инфектиранта пулпна тъкан бъде достигната, се простъпва към нейното отстраняване. Това се осъществява чрез набор от специално разработени за целта инструменти и специални химически разтвори. След като меката тъкан бъде премахната от центъра на зъба, се пристъпва към оформяне на каналните стени, за да се осигури специфична форма за оптимално запълване на канала.

a92359_8463eadbda0944449b742874f050cdc1~mv2.webp
Рентгенова снимка на зъб с пулпит
a92359_51d724b0e55b44bf8df7ef2dee7bfb8c~mv2.webp
Ендодонтски достъп
a92359_d7d7d46d4dda40f19941600cdd9a3f14~mv2.webp
NiTi машинни инструменти

5. Иригация: след като каналите бъдат оформени, следва обилно промиване с различни препарати, които целят унищожаване на всички микроби, останали в системата на кореновите канали.

система за промивка на коренови канали

 

6. Обтуриране: след подсушаване на каналите се пристъпва към запълването им. Понастоящем за целта се използват специално разработени щифтове от гутаперка, която представлява инертен материал. За да бъде постигнат херметизъм, пространството между щифта и стената на канала се уплътнява със специален материал, наречен силър.

силър за коренови канали

 

7. Възстановяване на зъба: след успешното запълване на каналите, се пристъпва към възстановяване на анатомичната форма на зъба. Това може да бъде направено с обтурация (пломба), но за предпочитане с обвивна коронка. Понякога, при силно разрушени зъби, може да се наложи поставянето на щифт.

a92359_3f786a82f2904e1b93f51e10ae824cf4~mv2.webp
Ендоаспиратор

5. Иригация: след като каналите бъдат оформени, следва обилно промиване с различни препарати, които целят унищожаване на всички микроби, останали в системата на кореновите канали.

система за промивка на коренови канали

 

6. Обтуриране: след подсушаване на каналите се пристъпва към запълването им. Понастоящем за целта се използват специално разработени щифтове от гутаперка, която представлява инертен материал. За да бъде постигнат херметизъм, пространството между щифта и стената на канала се уплътнява със специален материал, наречен силър.

силър за коренови канали

 

7. Възстановяване на зъба: след успешното запълване на каналите, се пристъпва към възстановяване на анатомичната форма на зъба. Това може да бъде направено с обтурация (пломба), но за предпочитане с обвивна коронка. Понякога, при силно разрушени зъби, може да се наложи поставянето на щифт.

a92359_0efe0a787fe0458793b9eb02b93298dd~mv2.webp
Силър за обтурация на коренови канали
post_op_AK.jpg
Снимка на зъб със завършено кореново лечение
bottom of page